Bu spor dalı bireyin baskı altında karar verebilme, yükseklik korkusunu yenme, problem çözme, planlama yapabilme, kendine güven duygusunu geliştirebilme gibi benlik becerilerini geliştirmede etkili olan bir spor dalıdır.

Spor tırmanış ve Fiziksel gelişim:

Bu spor dalı sporcunun kendi vücut ağırlığıyla yapılmasından dolayı sistemli, bilinçli  çalışıldığı zaman aşırı istenmeyen hipertrofiye sebep olmamaktadır. Doğru mekanikte yapıldığı zaman fiziksel gelişimi destekleyen çok etkili bir spor dalıdır.
Spor tırmanış  ve Zihinsel gelişim
Bu spor dalı bireyin baskı altında karar verebilme, yükseklik korkusunu yenme, problem çözme, planlama yapabilme, kendine güven duygusunu geliştirebilme gibi benlik becerilerini geliştirmede etkili olan bir spor dalıdır.
Spor tırmanışın çocuklara sağladığı kazançlar. 
Spor tırmanış fiziksel gelişimin yanı sıra mental gelişimi de destekleyen, bir spor dalıdır. Çocuklarda karakter gelişimini olumlu yönde etkiler, özgüven sağlar, sorumluluk becerisi kazandırır, problem çözme, stres yönetimi, baskı altında karar verme, zor koşullara dayanıklı ve uyumlu olabilme gibi fiziksel yetilerini geliştirir. Ayrıca, başarabilmenin verdiği güvenle özgüvene ulaşma, strateji oluşturma, planlama gibi benlik becerilerini de geliştirir.
 
PYP Eğitim Modelinde Çocuklar İçin Spor Tırmanış Eğitimi
PYP 3-12 yaş arası çocuklar için anlamlı olan, onlara çekici gelen ve mücadele etmelerine olanak sağlayan alanlar üstü bir eğitim programıdır. PYP Bilginin tek başına yeterli olmadığını, bunun yanında uygun kavramların, becerilerin ve tutumlarında geliştirilmesi gerekliliğini ilke edinir. Eğitim merkezinde öğrenme aracı olarak sorgulama yer almaktadır.
Program, Öğrencide anlama çabasının arttırılması, gerekli bilginin ve becerilerin ediniminde istek uyandırma, olumlu tutumların geliştirilmesi ve olumlu davranışlar sergileme fırsatının sağlanması arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır.
 
Kavramlar;
Öğrencilerimizden neleri anlamalarını istiyoruz. 
Sebep-sonuç ilişkisi: tırmanışta becerinin uygulanmasında başarı veya başarısızlıkta sebep sonuç ilişkisinin öğrenci tarafından sorgulanmasının sağlanması
Bakış açısı: Problem çözme odaklı olan tırmanış sporunda, öğrencinin farklı bakış açıları bularak, problemi keşfetmesini ve sorunu çözmeye uygun bakış açısını bulmasını sağlamak
Sorumluluk: Tırmanış sporunda öğrencinin sorumluluklarını bilmesi. Sorumluluklarını uygulaması, güvenlik prensiplerine uygun şekilde arkadaşının emniyetini almayı öğrenmesi
Dönüşümlü düşünce ; Öğrencinin Güç ve zayıflıklarını keşfetmesi onarması ve geliştirmesi için harekete geçmesi gerektiğinin farkına varması
 
Beceriler;
Öğrencilerimizin neleri yapabilmelerini istiyoruz? 
Sorumluluğu kabul etme: Öğrencinin tırmanış sporu gibi sevdiği bir spor dalında uyguladığı becerilerle sorumluluklarının farkına varması, sosyal ve toplumsal hayatında da sorumluluk sahibi bir birey olmasının sağlanması.
Başkalarına saygı,
Başkaları ile beraber çalışabilme,
Çatışmaları çözümleyebilme,
Grup kararı alabilme,
Araştırma becerileri,
Soru oluşturma,
Gözlem,
Planlama,
Veri toplama,
Verileri kaydetme,
Verileri düzenleme,
Verileri yorumlayabilme,
Araştırma sonuçlarını sunma,
Düşünme becerileri,
 
Tutumlar ;
Öğrencilerimizden ne hissetmelerini bekliyoruz? 
Tırmanış esnasında öğrencilerimizin şu tutumları gelişmektedir;
Değer verme,
Kararlılık,
Kendine güven,
Yardımlaşma,
Yaratıcılık,
Merak,
Kendini başkalarının yerine koyabilme,
İstekli olma,
Bağımsız davranabilme,
Dürüstlük ve adil olma,
Saygı,
Hoşgörü,

 

 

Diğer Hizmetler